Više o stupnjevima EU jezične mape A1-C2

Za koji sam stupanj? Od 2005. u Hrvatskoj se koristi EU jezična mapa koja opisuje stupnjeve znanja stranog jezika. Osim u Hrvatskoj, primjenjuje se u cijeloj Europi.

Mapa vrijedi za sve jezike a razine predznanja definirane su kao A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Svaka od razina podrazumijeva nekoliko semestara učenja.ordinal no

za stupanj A1 – 2 modula (1. i 2. modul)

za stupanj A2 – 2 modula (3. i 4. modul)

za stupanj B1 – 4 modula (5.-8. modul)

za stupanj B2 – 2 modula (9. i 10. modul)

za stupanj C1 – 4 modula (11.-14. modul)

za stupanj C2 – 2 modula (15. i 16. modul).

Opis svake razine i kompetencija pogledajte u izborniku desno.

Ukoliko vam je potrebna potvrda o znanju jezika u svrhu zapošljavanja ili daljnjeg školovanja/usavršavanja, nakon testiranja vaše će znanje biti definirano navedenim razinama.

Važno je napomenuti da iza svakog modula stoji predefinirani broj sati te da nije moguće sadržaj jedne razine usvojiti uz manju satnicu jer osim znanja vokabulara i gramatike potrebna je sigurnost, korektnost i brzina u njihovoj primjeni da bismo mogli reći da je ta razina zaista savladana. Kao što možete vidjeti iz kompetencija u izborniku desno, niti jedna razina nije definirana pomoću glagolskih vremena kao što se to ranije običavalo definirati jer samo poznavanje oblika ne znači da ga znate i pravilno koristiti, osobito kod složenijih struktura.

Verificirani intenzivni Prospero programi održavaju se u punoj satnici od 70 šks ili multimedijskoj nastavi (60 šks u razredu i 60 šks izbornih sati online).

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija