Talijanski B1

Modul B1.d/B 1.1

Literatura: Rete B1 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

 • opisati sliku
 • moći dati savjete, naredbe...
 • znati izraziti svoje osjećaje
 • voditi razgovor o medijima, potrošnji...
 • voditi razgovor o filmu
 • voditi razgovor o mladima

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul B1.c/B 1.2

Literatura: Rete B1 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

 • voditi razgovor o umjetnosti
 • moći voditi intervju
 • voditi razgovor o književnosti
 • reći nešto o načinu života
 • voditi razgovor o prilikama u svijetu
 • voditi debatu 

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul B1.b/B 1.3

Literatura: Rete B2 nuovo
Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul B1.a/B1.4

Literatura: Rete B2 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

 

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba razine B1 s pravom javnosti koja ima pravo upisa u radnu knjižicu.

 

 

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija