Talijanski A2

Modul A2.b/A2.1

Literatura: Rete A2 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

  • moći voditi intervju za posao
  • dati svoje mišljenje o stereotipima
  • govoriti o prošlim vremenima
  • moći govoriti u poslovnim situacijama
  • govoriti o osjećajima

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul A2.a/A2.2

Literatura: Rete 2 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

  • govoriti o zdravlju
  • opisivati osobe
  • opisivati događaje uz putovanja
  • moći se informirati o nekom događaju
  • moći izraziti svoje stajalište, mišljenje o nečemu

Diploma: Na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba A2 s pravom javnosti.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija