Talijanski A1

Modul A1.b /A1.1.

Literatura: Rete 1 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

 • predstaviti se
 • moći reći osnovne informacije o sebi 
 • reći nešto o svojoj obitelji 
 • moći govoriti svakodnevnim aktivnostima 
 • voditi razgovor o stanovanju 
 • reći nešto o restoranima, dati svoje mišljenje

 

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul A1.a/ A1.2

Literatura: Rete 1 nuovo

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga). 

Ciljevi: 

 • razlikovati boje
 • voditi telefonski razgovor
 • reći nešto o godišnjim dobima i klimi
 • moći govoriti praznicima i putovanjima
 • voditi razgovor o obrazovanju
 • reći nešto o kulinarskim navikama, restoranima, dati svoje mišljenje

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba s pravom javnosti razine A1 koja se može upisati u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija