Španjolski A2

Modul A2.b/A 2.1

Literatura: Nuevo ven 1

Trajanje:1 modul 70 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata za verificirani program 

Ciljevi:

 • izraziti osjećaje
 • razgovarati o sportu
 • moći govoriti o dijelovima tijela i bolestima
 • moći govoriti o vremenskim prilikama i klimi
 • govoriti o prošlim događajima

Diploma:na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

Modul A2.a/ A 2.2

Literatura: Nuevo ven 2

Trajanje1 modul 70 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata za verificirani program 

Ciljevi:

 • reći nešto o svojoj prošlosti, napisati CV
 • razumjeti kratke sažetke
 • moći razumjeti nečiju biografiju
 • moći izraziti žaljenje i ostale osjećaje
 • moći se informirati o nekom događaju
 • moći izraziti svoje stajalište, mišljenje o nečemu

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba razine A2 s pravom upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija