Poslovni engleski C1

Modul C1.d/ C1.1

Literatura: In Company Upper-Intermediate

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga)

Ciljevi:

 •  sudjelovati u konferencijama
 •  poticati konverzaciju
 •  sudjelovati u sastancima
 •  parafrazirati podatke
 •  govoriti o uspjehu
 •  usavršavanje prezentacijskih vještina
 •  rješavanje problema telefonom
 •  raspravljati o istinitosti podataka u medijima i statistikama
 •  govoriti o inovacijama
 •  razvijati komunikacijske vještine i networking

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul C1.c/ C1.2

Literatura: In Company Upper-Intermediate

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

 • raspravljati o donošenju odluka i kriznim situacijama
 • govoriti o utjecaju globalizacije i brandovima
 • odabrati odgovarajući stil pri poslovnom dopisivanju
 • napraviti efikasnu prezentaciju
 • razvijati retoričke vještine
 • raspravljati o stilovima managementa
 • sudjelovati u sastancima i pregovorima
 • razgovarati o događajima u budućnosti

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul C1.b/ C1.3

Literatura: PASS Cambridge BEC Higher

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul C1.a/ C1.4

Literatura: PASS Cambridge BEC Higher

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Diploma: Na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba C1 s pravom upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija