Poslovni engleski B2

Modul B2.b/ B2.1

Literatura: New Market Leader Upper-Intermediate

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

 • opisati svoj posao, svog šefa i kolege s kojima radite; komentirati komunikaciju u svojoj okoloni – na studiju ili  radnom mjestu
 • predstaviti se i upustiti se u neformalnu komunikaciju u pauzi konferencije
 • pregovarati sa svojim šefom ili klijentima
 • naći prave odgovore u teškim situacijama, poput što reći kolegi koji je upravo izgubio posao, kako pristojno
 • zamoliti svog poslovnog partnera da ne puši i sl.
 • aktivno sudjelovati u formalinim i neformalnim poslovnim sastancima
 • samostalno izraditi složenu prezentaciju
 • pročitati, razumjeti i komentirati tekst u poslovnim novinama/magazinu

 Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

Modul B2.a/ B2.2

Literatura: New Market Leader Upper-Intermediate

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

 • predstaviti svoj posao, svoje projekte i poduzeće u kojem rade
 • rješiti konflikt na poslu
 • pregovarati oko financija u banci i dobiti povoljniji kredit
 • naučiti aktivno slušati svoje sugovornike
 • naučiti kako pitati i kako odgovarati na teška pitanja
 • biti aktivan sugovornik
 • obavljati telefonske razgovore i sudjelovati u telefonskim konferencijama
 • pročitati tekst u poslovnim novinama/magazinu

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje javna svjedodžba razine B2 s pravom upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija