Njemački B2

Modul B2.b/ B2.1

Literatura: Ziel B2

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:
  • reći nešto o suživotu starih i mladih
  • reći nešto o prijatelstvu, ljubavi preko interneta
  • putovanje kroz prošlost
  • reći nešto o svojoj svakodnevnici i svome životu
  • reći nešto o nekom filmu, kritike, pohvale...

 

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula

Modul B2.a/B 2.2

Literatura: Ziel B2

Trajanje:1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:
  • reći nešto o nekoj knjizi
  • reći nešto o svom djetinjstvu
  • korištenje raznih izreka
  • napraviti prezentaciju na zadanu temu
  • pisati SMS poruke i mailove
Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba  B2 s pravom javnosti koja se može upisati u radnu knjižicu

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija