Njemački A2

Modul A2.b/ A2.1

Literatura:Themen 2 (1-5)

Trajanje:1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi: 

  • prepričati što su radili za vikend
  • opisati kako otići liječniku i reći što ih boli
  • opisati grad, opisati strancu put ili ga zamoliti da vama opiše put
  • razgovarati o kulturi njemačkog govornog prostora
  • moći dati zahtjeve, upute, savjete
Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

Modul A2.a/ A2.2

Literatura:Themen aktuell 2 (6-10)

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

  • duže i slobodnije razgovarati o različitim temama
  • reći kakvo je vrijeme, razumjeti vremensku prognozu
  • izraziti različite namjere

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba A2 s pravom javnosti koja se može upisati u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija