Francuski A2

Modul A2.b/ A2.1

Literatura: Alter Ego 2

Trajanje:1 modul 70 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata za verificirani program 

Ciljevi:

 • reći nešto o međuljudskim odnosima
 • moći voditi intervju za posao
 • dati svoje mišljenje o televizijskinm i radijskim emisijama
 • razumjeti sažetak nekog filma
 • moći govoriti o svojim željama
 • govoriti o svojoj budućnosti

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul A2.a/ A2.2

Literatura: Alter Ego 2

Trajanje:1 modul 70 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata za verificirani program 

Ciljevi:

 • reći nešto o svojoj budućnosti
 • razumjeti kratke sažetke
 • moći razumjeti nečiju biografiju
 • moći izraziti žaljenje
 • moći se informirati o nekom događaju
 • moći izraziti svoje stajalište, mišljenje o nečemu

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje javna svjedodžba razine A2 koja ima pravo upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija