Francuski A1

Modul A1.b/ A1.1

Literatura: Alter Ego 1

Trajanje: 1 modul 70 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata za verificirani program 

Ciljevi:

 • predstaviti se
 • moći reći  osnovne informacije o sebi
 • moći pitati koliko je sati
 • opisati svoj grad i svoj kvart
 • reći nešto o sebi i svom zanimanju
 • reći nešto o svojim aktivnostima 

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

Modul A1.a/ A1.2

Literatura: Alter Ego 1

Trajanje: 1 modul 70 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata za verificirani program 

Ciljevi:

 • reći nešto o svojoj obitelji
 • voditi telefonski razgovor
 • reći nešto o godišnjim dobima i klimi
 • moći govoriti o modi, svakodnevnim događajima...
 • voditi razgovor o stanovanju
 • reći nešto o kulinarskim navikama, restoranima, dati svoje mišljenje

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje javna svjedodžba razine A1 koja ima pravo upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija