Engleski B2

Modul B2.b/B1.1

Literatura: New Cutting Edge Upper-Intermediate

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

  • prepričavati prošle događaje i pričati priče
  • razgovarati o avanturama i nezgodama iz vlastitog i tuđeg iskustva
  • raspravljati o misterijama uma, pamćenja i sl.
  • govoriti o postignućima kojima se divimo i težimo

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma B2.b škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul: B2.a/ B1.2

Literatura: New Cutting Edge Advanced

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata + 60 sati e-learninga).

Ciljevi:

  • razgovarati o globalizaciji i njenom utjecaju
  • govoriti o svojim osjećajima
  • govoriti o ponašanju i komunikacijskim vještinama
  • razgovarati o zdravlju, zdravom duhu i tijelu
  • razgovarati o obrazovanju i potrebnim vještinama

Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje javna svjedodžba B2 s pravom upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija