Engleski A2

Modul: A 2.b/ A2.1

Literatura: New Cutting Edge Elementary

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata+ 60 sati e-learninga).

Ciljevi:
  • opisati sebe, druge ljude, stvari 
  • snaći se u dućanu i drugim sličnim situacijama
  • govoriti o izlascima i slobodnom vremenu
  • govoriti o vremenu
  • govoriti o obrazovanju i karijeri.
Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma A2.b škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

 

Modul: A2.a/A2.2

Literatura: New Cutting Edge Pre-Intermediate

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata+ 60 sati e-learninga).

Ciljevi:
  • navesti činjenice o nekoj osobi, njezinim navikama, zanimanju, izgledu, ambicijama, snovima, postignućima, osjećajima i prošlosti;
  • razgovarati o slobodnom vremenu, sportskim aktivnostima, praznicima i godišnjem odmoru;
  • čestitati, dati savjet, tražiti dozvolu, izraziti namjere i želje, napisati razglednicu
Diploma: na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba A2 s pravom upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija