Engleski A1

Modul: A1.b/ A1.1

Literatura: Cutting Edge Starter

Trajanje:1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga)

Na tečaju ćete naučiti:

 • predstaviti se i upoznati s drugim osobama
 • opisati svoj posao, dom, obitelj i slobodno vrijeme
 • snaći se u dućanu, restoranu i na ulici
 • izraziti da nešto nekome pripada
 • savladati gramatiku, vokabular i konverzaciju koja vam je potrebna u navedenim situacijama.

 

Diploma:na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma A1.b škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.

Modul: A1.a/ A1.2

Literatura: Cutting Edge Starter

Trajanje: 1 modul (60 šk. sati nastave u razredu dinamikom 2x3 sata, za verificirani program + 60 sati e-learninga)

Na tečaju ćete naučiti:

 • opisati svoj radni dan, slobodno vrijeme i godišnji odmor, reći što (ne)možete,
 • reći koliko je sati i koji je datum;
 • opisati i usporediti stvari;
 • kupovati odjeću, druge predmete i karte za prijevozna sredstva;
 • govoriti o prošlim događajima i namjerama za budućnost;
 • poželjeti nekome sreću.

 

Diploma:na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje javna svjedodžba razine A1 s pravom upisa u radnu knjižicu.

Pratite nas putem Facebook

 

Lokacija